Amdanom Ni /About Me

Oh!Susannah was created by Susannah Bulpin in Cardiff in 2013. Originally the brand focused on craft and textile work but a love of pattern and design spread from fabric to a paper romance resulting in a range of modern English and Welsh greetings cards.

WHY WELSH LANGUAGE?

With her own children in Welsh medium education, the use of Welsh (Cymraeg) has become more and more relevant and popular in daily life!

Oh!Susannah aims to create series of cards and prints that can be utilised in family homes not just in Wales, but by speakers and learners of Cymraeg (Welsh!) across the world.

Welsh is a modern living language and Oh!Susannah celebrates this!

KEEPING IT LOCAL

All Oh!Susannah cards are designed in South Wales and printed in the U.K on a FSC grade mix 280gsm paper (which to you and me means, a nice weight card which is environmentally friendly to boot!).

SEWING & CRAFT LOVER

Oh!Susannah Chapter Sewcials, kids sewing workshops in Cardiff
Sewcial sewing!

In 2017 Susannah continues to work upon bespoke sewing and lampshade making orders for individual clients. She runs ‘Sewcial’ workshops for youngsters at Chapter Arts Centre in Cardiff, teaching creative sewing techniques, upcycling and craft….and she is a Welsh learner!

Crëwyd Oh!Susannah gan Susannah Bulpin yng Nghaerdydd yn 2013. Yn wreiddiol canolbwyntiwyd ar grefft a gwaith tecstiliau ond roedd y cariad at batrwm a chynllunio wedi lledu o ddefnydd i bapur gan arwain at ystod o gardiau cyfarchion modern Saesneg a Chymraeg.

PAM Y GYMRAEG?

Gan fod ei phlant mewn addysg drwy gyfrwng y Gymraeg, mae defnydd o’r iaith wedi dod yn fwy perthnasol ac yn rhan o fywyd bob dydd bellach!
Bwriad Oh!Susannah yw creu cyfres o gardiau a phrintiau a all gael eu defnyddio nid dim ond yng Nghymru, ond mewn cartrefi dysgwyr Cymraeg ar draws y byd.

Mae’r Gymraeg yn iaith fodern a chyfoes ac mae Oh!Susannah yn dathlu hyn!

CADW PETHAU’N LLEOL
Mae cardiau Oh!Susannah wedi eu cynllunio yn Ne Cymru ac yn cael eu printio yn y Deyrnas Unedig ar bapur FSC gradd 280gsm (sef carden o bwysau ac ansawdd da ac sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd).

CARU CREFFT A GWINIO

Gwinio Cymdeithasol Oh Susannah yn Chapter, – sesiynau gwinio i blant yng Nghaerdydd Gwinio Cymdeithasol.

Yn 2017 mae Susannah yn parhau i weithio ar archebion unigolion sydd eisiau rhywbeth arbennig wedi ei winio neu lamplen mewn defnydd o’u dewis. Mae’n rhedeg gweithdai ‘Gwinio Cymdeithasol’ i bobl ifanc yng Nghanolfan Chapter yng Nghaerdydd, gan ddysgu technegau gwinio creadigol, ailddefnydd a chrefft.